Open bronsystemen

Open bronsystemen

Open bronsystemen, een boring die (open) is in de aarde. Deze boringen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere voor:

  • drinkwater
  • brandputten
  • beregeningsbronnen
  • sprinklerinstallaties
  • WKO-Systemen

Elke bron heeft onderhoud nodig, de capaciteit kan namelijk afnemen. Voor het onderhoud heeft Braakman Grondwerken in samenwerking met Landbouwtechniek Braakman een machine bedacht en ontwikkeld.  Deze machine kan 24 uur per dag worden ingezet en kan de bron sectiegewijs afpompen. Op deze manier wordt in elk stukje filter water onttrokken en worden verstoppingen verholpen. Omdat de machine 24 uur achter elkaar kan werken, kan de bron snel weer doen waarvoor het bestemd is, bijvoorbeeld het opwarmen of koelen van uw gebouw. Wij kunnen deze machine inzetten tot boringen van 300 meter diep.

Met behulp van de opgebouwde autolaadkraan, kunnen wij de bestaande bronpomp uit de boring tillen en ook die pomp nalopen en schoonmaken,

 

Voor meer infomatie over deze machine, of over de manier van werken, kunt u contact met ons opnemen.